İşbu Gizlilik Politikasının amacı, www.dinamikcrm.com adresinde yer alan sitemize ("Site") üye olarak kaydolan kişiler ("Kullanıcı(lar)") tarafından , Dinamik360 Yazılım A.Ş. ("DinamikCRM") ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

DinamikCRM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" olarak kendisi ile paylaşılan kişisel verileri mevzuata uygun şekilde işlemektedir. Kullanıcı tarafından Site'ye eklenen içerikler Kullanıcı'nın sorumluluğunda olmakla birlikte Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri, Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen, Aydınlatma Metni’nin amaçları ve kapsamı dışında kullanmayacaktır ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Bu kapsamda DinamikCRM, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi Kullanıcı’ya taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı'nın Site'deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve DinamikCRM’in hizmetlerinin Kullanıcı'ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

DinamikCRM, Kullanıcı'nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek, istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar'dan talep edilen bilgiler, DinamikCRM tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

DinamikCRM, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması halinde, yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması gibi koşulların varlığı halinde, Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, DinamikCRM gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı'nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, DinamikCRM’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

DinamikCRM, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site'de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. DinamikCRM’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site'de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.