Blog

2023 Yılı DinamikCRM İçin Nasıl Geçti?

2023 Yılı DinamikCRM İçin Nasıl Geçti?

2023 yılı genel anlamda oldukça hareketli bir yıl oldu. Tüm sektörlerde pandemi sonrası gerçekleşen değişim ve gelişen online uygulamalarla birlikte uzaktan çalışma kültürü oldukça benimsendi...


151 gün önce   Furkan Öztürk
Şirket Yazılım Programları Yöneticilerin En Önemli Yardımcısı

Şirket Yazılım Programları Yöneticilerin En Önemli Yardımcısı

İyi bir yazılımla şirket yönetimini daha verimli hale getirmek mümkün. Şirket yazılım programları verimliliğe katkı sağladıkları için şirket yöneticilerinin en önemli yardımcıları konumunda bulunuyor.


462 gün önce   Oğuzhan Arslan
Verimli İş Yönetimi Nasıl Sağlanır?

Verimli İş Yönetimi Nasıl Sağlanır?

İş süreçlerinin her geçen gün daha da karmaşık hale gelmesiyle yöneticilerin sorumlulukları artmış durumda. İş süreçlerini etkili hale getirmenin yolu da verimli iş yönetimi ile mümkün oluyor.


498 gün önce   Oğuzhan Arslan
Şirket Başarısı İçin Doğru Yazılım Tercihi

Şirket Başarısı İçin Doğru Yazılım Tercihi

İş dünyası söz konusu olduğunda şirket başarısı kavramı önem kazanıyor. Bir şirketin başarılı olması, şirket hedeflerine ne ölçüde yaklaştığı ile eş değer aslında. Elbette, şirket hedeflerine yaklaşmanın somut verilere dayanması gerekiyor. Bunu da en iyi mali tablolar yansıtabilir.


532 gün önce   Oğuzhan Arslan
Başarılı Müşteri İletişimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Başarılı Müşteri İletişimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Ticari oluşumlar için müşteri iletişimi nedir sorusunun doğru bir şekilde cevaplanması gerekiyor. Çünkü başarılı bir iletişim, ticari başarıyı da beraberinde getirmekte. Ürün ya da hizmet pazarlayan firmalar için müşterilerle olan bağlantılar oldukça önemli.


912 gün önce   Oğuzhan Arslan
En Değerli Şirketler Neden Bu Kadar Değerliler?

En Değerli Şirketler Neden Bu Kadar Değerliler?

Genel olarak bakıldığında, en değerli şirketler farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerden oluşuyor. Bu şirketler, ürettikleri ürün ya da hizmetlerle kendi değerlerini gün geçtikçe daha da artırmakta. Ancak bu şirketlerin neden bu kadar değerli oldukları merak edilen önemli konular arasında yer alıyor. Bu şirketleri bu kadar değerli kılan unsurlar neler?


1027 gün önce   Oğuzhan Arslan
Dijital Yazılımlarla İş Hayatında Başarılı Olmak!

Dijital Yazılımlarla İş Hayatında Başarılı Olmak!

İş hayatında çalışma performansını artırmak, iş süreçlerinden elde edilen çıktıyı da artırmaktadır. Bu nedenle, pek çok firma için iş hayatında başarılı olmak adına neler yapılması gerektiği merak edilmektedir.


1048 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalar İçin Müşteriye Ulaşma Yöntemleri Nelerdir?

Firmalar İçin Müşteriye Ulaşma Yöntemleri Nelerdir?

Firmalar için potansiyel müşteri kavramı oldukça önemlidir. Çünkü firmalar için mevcut müşteriler, cari gelirin kaynağını oluştururken potansiyel müşteriler firmayı uzun dönem hedeflerine ulaştıran kitleyi temsil etmektedir. Bu nedenle firmalar için müşteri ulaşma yöntemleri doğru bir şekilde uygulanmalıdır.


1052 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalar İçin Geri Bildirim Neden Önemlidir?

Firmalar İçin Geri Bildirim Neden Önemlidir?

Ticari oluşumların gelişimine katkı sağlayan pek çok unsur bulunmaktadır. Firma gelişimini sağlayan önemli unsurlardan biri, firma geri bildirim uygulamalarıdır. İngilizcesi ‘feedback’ olan geribildirim, firma çevresinin, ürün ve hizmet kalitesine yönelik fikirlerini ifade etmektedir.


1066 gün önce   Oğuzhan Arslan
Müşteri Memnuniyeti Ölçümü İçin Hangi Yöntemler Kullanılabilir?

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü İçin Hangi Yöntemler Kullanılabilir?

Firma için müşteri memnuniyeti önemlidir. Firma karını yakından etkileyen müşteriler, firma davranışlarından kısa sürede etkilenmektedir. Müşteri davranışları yapısı gereği pek çok değişkene göre farklılaşabilmektedir. Davranışların değişkenlere bağlı olarak değişmesi, firmalar açısından müşteri memnuniyeti ölçümü yapmayı gerekli kılmaktadır.


1088 gün önce   Oğuzhan Arslan
Müşteri Rezervasyon Talepleri Nasıl Yönetilir?

Müşteri Rezervasyon Talepleri Nasıl Yönetilir?

Hizmet sunan işletmeler için rezervasyon yönetimi önemlidir. Rezervasyon yönetimi sayesinde işletme faaliyetleri düzenli bir şekilde idare edilebilir. Dijital araçların kullanımının yaygınlaştığı günümüzde rezervasyon yönetimi de artık yazılımlar aracılığıyla yapılabilmektedir.


1123 gün önce   Oğuzhan Arslan
Verimli İş Yönetimi Nasıl Yapılır?

Verimli İş Yönetimi Nasıl Yapılır?

Firmalar için verimli iş yönetimi dikkate alınması gereken bir kavramdır. Verimlilik, aynı miktarda ve kalitede girdi ile daha fazla miktarda ya da daha kaliteli nitelikte çıktı almak olarak tanımlanabilir. Verimlilik kavramının tanımı dahi verimliliğin firmalar için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.


1136 gün önce   Oğuzhan Arslan
Okul Yönetim Yazılımı Ne İşe Yarar?

Okul Yönetim Yazılımı Ne İşe Yarar?

Firmalar için yönetim söz konusu olduğunda bilgisayar yazılımlarının önemi oldukça fazladır. Eğitim hizmeti sunan firmalar okul yönetim yazılımı ile iş süreçlerini kolaylaştırabilmektedir. Eğitim hizmeti veren firmalar, öğrenci ve veli takip sistemleri sayesinde portföylerindeki bilgileri güvenilir bir şekilde saklayabilmektedir.


1147 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalar İçin Kurumsal Yazılım Ne İşe Yarar?

Firmalar İçin Kurumsal Yazılım Ne İşe Yarar?

Firmaların faaliyet süreçleri içerisinde birbirinden farklı eylemler bulunabilir. Bu durum, her firmanın ihtiyaç duyduğu teknolojik yazılım özelliklerinin farklılaşmasına yol açmaktadır. Günümüzde çok sayıda bilgisayar yazılımı, firma yönetim süreçlerine destek olmaktadır.


1165 gün önce   Oğuzhan Arslan
Müşteri İlişkileri Yönetimi Amaçları Nelerdir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi Amaçları Nelerdir?

Müşteri ilişkileri yönetimi, firmaların ticari ilişki içerisinde olduğu müşterilerine yönelik eylemlerden oluşmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi amaçları arasında potansiyel ve mevcut müşterilerin firmalarla sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak yer almaktadır. Bu amaçla; firmanın sahip olduğu müşterilerini kayıt altına alınması gerekmektedir.


1175 gün önce   Oğuzhan Arslan
Dünya Genelinde Trend Olan SuperApp Kavramı Nedir?

Dünya Genelinde Trend Olan SuperApp Kavramı Nedir?

Akıllı cihazlar için uygulamalar söz konusu olduğunda birden çok özellik sunan yazılımlar ilgi görmekte. Normal şartlarda çok sayıda işlemi tek bir uygulama üzerinden yapabilmek, her kullanıcı için büyük bir kolaylık. İşte bu noktada dünya genelinde trend olan bir yazılım türü dikkat çekmeye başladı.


1185 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalar İçin Çağrı Merkezi Avantajları Nelerdir?

Firmalar İçin Çağrı Merkezi Avantajları Nelerdir?

Firmalar için müşteri iletişimi hayati bir öneme sahiptir. Günümüzde iletişim kanallarının gelişmesi sonucunda, dijital mecralardan gelen iletişim talepleri de önem kazanmıştır. Durum böyle olunca firmalar için çağrı merkezi avantajları firmalar tarafından merak edilmektedir.


1195 gün önce   Oğuzhan Arslan
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Neden Önemlidir?

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Neden Önemlidir?

Firmaların ürün ya da hizmet satışları firmanın hedefleri ile doğrudan ilişkilidir. Müşteri nezdinde ürün ya da satış sonrası firma tarafından sunulan hizmetler de oldukça önemlidir. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi müşteri iletişimini sağlayan çalışanlardır.


1206 gün önce   Oğuzhan Arslan
Müşteri Sadakati Neden Önemlidir? Firmalar Bu Konuda Neler Yapabilir?

Müşteri Sadakati Neden Önemlidir? Firmalar Bu Konuda Neler Yapabilir?

Müşteri devamlılığı firmalar için önemli olan unsurlardan biridir. Müşterilerin ürün ve hizmet ihtiyaçları doğrultusunda devamlı olarak aynı firmayı tercih etmeleri, firmaya olan bağlılıklarını göstermektedir.


1216 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalarda Müşteri Şikayetleri Neden Kaynaklanır?

Firmalarda Müşteri Şikayetleri Neden Kaynaklanır?

Firmalar için müşteri şikayetleri ciddiye alınması gereken bir konudur. Ürün ve hizmetlerden memnun olmayan müşterilerin firmaya önemli zararlar verdiği görülmektedir. Müşterilerin yaşadıkları olumsuz deneyimler bugün çok hızlı bir şekilde yayılma gücüne sahiptir.


1225 gün önce   Oğuzhan Arslan
Müşterilerin Farklılaştırılması Ne Demektir?

Müşterilerin Farklılaştırılması Ne Demektir?

Müşteriler şirket faaliyetlerinin sürekliliği için son derece önemlidir. Şirket tarafından sunulan ürün ya da hizmetin alıcıları olan müşteriler, şirketin gelir kalemine doğrudan etki etmektedir. Şirketler için hayati derecede kıymetli olan müşterilerin, doğru bir şekilde tanımlanması ve sınıflandırılması gerekmektedir.


1228 gün önce   Oğuzhan Arslan
Şirket Verimliliği Nasıl Artırılır?

Şirket Verimliliği Nasıl Artırılır?

Şirketler için merak edilen en önemli konularından biri ‘şirket verimliliği nasıl artırılır’ sorusudur. Firma verimliliğinin artırılması ifadesi, firmanın daha az maliyetle daha çok çok gelir elde etmesini anlatmaktadır.


1233 gün önce   Oğuzhan Arslan
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Unsurları Nelerdir?

Müşteri İlişkileri Yönetiminin Unsurları Nelerdir?

Şirketler için en önemli unsurların başında müşteri ilişkileri yönetimi gelmektedir. Şirketlerin sahip olduğu müşteriler, şirketin mali tablolarına doğrudan etki eden bir unsurdur. Bu nedenle müşteri ile şirket arasındaki ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulması gerekmektedir.


1239 gün önce   Oğuzhan Arslan
CRM Yazılımı Kullanmanın 5 Faydası Nedir?

CRM Yazılımı Kullanmanın 5 Faydası Nedir?

Dijitalleşmenin artık zorunlu olduğu günümüzde, bilgisayar yazılımlarının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Şirketler ve tüm ticari oluşumlar için de bu durum geçerlidir. Ticari bir işletme işletenlerin gelir ve gider dengesini koruyarak kar elde etmeleri beklenmektedir.


1251 gün önce   Oğuzhan Arslan
CRM Yazılımları İle Şirketler Neler Yapabilir?

CRM Yazılımları İle Şirketler Neler Yapabilir?

Günümüzde şirketlerin, faaliyet gösterdikleri sektörde rekabet içerisinde oldukları bir gerçektir. Müşterilerine en doğru şekilde ulaşan ve müşteri ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayabilen şirketler rekabette öne geçmektedir.


1262 gün önce   Oğuzhan Arslan
Muhasebede Menkul Kıymetler Grubu Nedir?

Muhasebede Menkul Kıymetler Grubu Nedir?

Muhasebede menkul kıymetler grubu işletmelerin sahip olduğu menkul varlıkları göstermektedir. Bu hesap grubunun içerisinde geçici süreli alınan varlıklar yer almaktadır. İşletmelerin geçici süreli olarak yatırım yapmak amacıyla bu hesap grubundaki aktifleri satın aldıkları görülmektedir.


1265 gün önce   Oğuzhan Arslan
Evden Çalışmak Verimli Bir Yöntem mi?

Evden Çalışmak Verimli Bir Yöntem mi?

Pandemi dönemiyle birlikte evden çalışmak konusu tekrar gündeme geldi. Bu dönemde işverenlerin esnek çalışma yöntemlerini uygulamaları, işlerin evden yürütülmesini zorunlu kılmıştır. Evden yürütülen çalışmaların bazı hususlara dikkat edildiğinde daha verimli olduğuna yönelik çalışmalar bulunmaktadır.


1274 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalar İçin Emlak Yönetimi Neden Önemlidir?

Firmalar İçin Emlak Yönetimi Neden Önemlidir?

Emlak yönetimi firmaların portföylerinde bulunan gayrimenkullerin doğru bir şekilde idare edilmesidir. Emlakçılık işiyle uğraşan işletmeler için gayrimenkul yönetimi son derece önemlidir. Günümüzde, mevcut varlıkları arasında çok sayıda gayrimenkul bulunan firmalar da gayrimenkul yönetimi ile ilgilenmektedir.


1329 gün önce   Yahya Ekinci
Sigorta Poliçelerinin Takibi Nasıl Yapılır?

Sigorta Poliçelerinin Takibi Nasıl Yapılır?

Bir firma faaliyet gösterdiği sektörden kaynaklı olarak sigorta poliçeleri takibine ihtiyaç duyabilir. Sigorta şirketleri, ifa ettikleri işleri gereği çok sayıda poliçe düzenlemektedir. Bu poliçelerin ayrıntılı bir şekilde kayıtlarının tutulması ve ihtiyaç duyulduğunda poliçeye ait bilgilere ulaşılması son derece önemlidir.


1334 gün önce   Yahya Ekinci
Online İş Yönetimi Söz Konusu Olduğunda CRM Avantajları Nelerdir?

Online İş Yönetimi Söz Konusu Olduğunda CRM Avantajları Nelerdir?

Günümüzde sanal mağazaların iş hacminin artması, online iş yönetimi kavramını dikkat çekici bir hale getirmiştir. Artık sanal mağazaların dışında pek çok firmanın online sistemleri kullandığına tanık olmaktayız.


1337 gün önce   Yahya Ekinci
Dijital Programlarla Müşteri Memnuniyeti Nasıl Elde Edilir?

Müşteri Memnuniyeti Nedir?

Firmaların kar maksimizasyonu hedefleri doğrultusunda mutlu müşterilere sahip olması, yani müşteri memnuniyeti elde etmesi önemlidir. Müşteriler ile sürdürülebilir ilişkiye sahip olan firmaların devamlılıkları da uzun süreli hale gelmektedir.


1372 gün önce   Yahya Ekinci
Dijital Platformlarda Online Asistan Gerçekten Önemli Midir?

Dijital Platformlarda Online Asistan Gerçekten Önemli Midir?

İnternet teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde online asistan kavramı da önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Firmaların ihtiyaç duydukları temel yönetim hizmetleri artık sanal asistanlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.


1382 gün önce   Yahya Ekinci
DinamikCRM Nedir?

DinamikCRM Nedir?

DinamikCRM nedir sorusu iş verimliliğini artırmak isteyenler tarafından oldukça merak edilmektedir. CRM ile bir işletmenin ihtiyaç duyduğu pek çok işlem tek bir platform üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.


1492 gün önce   Yahya Ekinci
Portal ile Uzaktan Yönetim Artık Daha Kolay

Portal ile Uzaktan Yönetim Artık Daha Kolay

Portal, kullanıcı ve yönetim arasında bir köprü kuran, kullanıcıları ortak bir çatı altında toplayan, etkileşimi artıran, ortak zekayı güçlendiren ve self service hizmetler sunan yeni nesil bir arayüzdür.


1512 gün önce   Yahya Ekinci
Kurumsal Hedefler ve NPS İlişkisi

Fanatizm sadece futbol aleminin tekelinde değildir. Firmanıza Bağlı Fanatik Müşteri Yaratmak İstiyor musunuz? O zaman işe müşterilerinize NPS® yaparak başlayın.


1784 gün önce   Uğur İpek
Hedef Yönetiminin Gelişiminiz İçin Önemi

Hedef belirlemenin kişilerin gelişimine sağladığı katkı paha biçilmezdir. Bu konudaki görüşlerimiz ve DinamikCRM'in hedef yönetim sürecinize sağlayacağı katkıları öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.


1846 gün önce   Yahya Ekinci
Etiketleri Kullanarak Verileriniz Bağlayın

Sosyal Medya dünyasından yakınen tanıdığımız etiketlerin (hashtag) CRM süreçlerinde etkin bir şekilde kullanımı ve etiketlerin veriler arası bağlantı kurma gücünden bahsedeceğiz.


1965 gün önce   Yahya Ekinci
Müşteri Başarısı Neden Bu kadar Önemli Bir Hale Geldi?

Müşteri Başarısı Neden Bu kadar Önemli Bir Hale Geldi?

Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir tanım var; Customer Succes yani Müşteri Başarısı. İş ilanlarında, köşe yazılarında da karşımıza çıkan bu kavramı biraz daha yakından inceleyelim istedik...


163 gün önce   Merve Korkmaz Yılmaz
CRM Uygulamalarında Veri Güvenliği ve Önemi

CRM Uygulamalarında Veri Güvenliği ve Önemi

Dijital teknolojinin hızlı gelişimi sonrasında veri güvenliği kavramı oldukça önemli bir hale geldi. Dijital platformlara yüklenen verilerin hacmi ve önemlilik düzeyinin artmasıyla da sanal dünyada depolanan verilerin güvenilirliğiyle ilgili tartışmaların sonu gelmeyecek gibi görünüyor...


191 gün önce   Oğuzhan Arslan
Satış Sonrası Destek ve Müşteri Yönetimi

Satış Sonrası Destek ve Müşteri Yönetimi

Son dönemde işletme ve şirketler için CRM yazılımlarının önemi göz ardı edilemeyecek kadar fazla. Peki neden? Çünkü, iş süreçlerinin bir yazılım üzerinden yönetilmesi her zaman daha rasyonel adımların atılmasını sağlıyor...


191 gün önce   Oğuzhan Arslan
ChatGpt ile Muhasebe Kaydı Yapılabilir mi?

ChatGpt ile Muhasebe Kaydı Yapılabilir mi?

Yapay zekanın geldiği ileri seviyenin son dönemdeki en önemli örneği ChatGpt. OpenAI’nin geliştirdiği üst düzey sohbet robotu ile pek çok iş ve işlem yapılabiliyor. Yapay zeka, derin öğrenme yöntemini kullanarak kullanıcıların sorduğu sorulara işe yarar cevaplar sunuyor...


351 gün önce   Oğuzhan Arslan
Yapay Zekanın Geldiği İleri Bir Seviye: ChatGPT Nedir?

Yapay Zekanın Geldiği İleri Bir Seviye: ChatGPT Nedir?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT son dönemde adını pek çok mecrada duyduğumuz bir sohbet robotu. Bu kadar popüler olmasında ise gelişime açık bir yapıda olması etkili. Çok büyük sayıdaki metin bilgilerini kullanabilen sohbet robotu kendini eğitme ve geliştirme özelliklerine sahip.


427 gün önce   Oğuzhan Arslan
Günlük Satışları Arttırmak İçin Fikirler

Günlük Satışları Arttırmak İçin Fikirler

İşletmenizin satışlarını artırarak yıllık karınızı en üst düzeye taşımak istiyorsanız doğru hamleleri gecikmeden yapmalısınız. Bir işletmede günlük satışları artırmak için fikirler özellikle kar maksimizasyonu hedefleyen işletmeler için oldukça önemlidir.


439 gün önce   Oğuzhan Arslan
Ön Muhasebe Kayıtları İçin Yazılım Gerekli mi?

Ön Muhasebe Kayıtları İçin Yazılım Gerekli mi?

Günümüzde gerek şahıs gerekse sermaye şirketleri için ön muhasebe kayıtları çok fazla anlam ifade ediyor. Ön muhasebe ile ilgili kayıtlar sayesinde şirketin mevcut durumunu anlamak mümkün oluyor.


532 gün önce   Oğuzhan Arslan
Kurumsal Firmalar Başarı İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Firmalar İçin Müşteriye Ulaşma Yöntemleri Nelerdir?

Başarılı olmak, her kurumsal oluşumun en önemli hedefi olarak gösterilebilir. Kurumsal firmalar en önemli hedefleri için pek çok hususa dikkat ediyorlar


1027 gün önce   Oğuzhan Arslan
Feedback Almak İçin Hangi Yöntemler Kullanılabilir?

Feedback Almak İçin Hangi Yöntemler Kullanılabilir?

Kaliteli bir ürün ya da hizmet sunduğunuzu düşünüyorsanız ürün ya da hizmetleriniz hakkında bir de müşterilerinize kulak vermelisiniz. Günümüzde çok sayıda firma, müşteri görüşlerini geri planda tutuyor. Bu firmalardan pek çoğu ise müşteri görüşlerine nasıl ulaşabileceklerini dahi bilmiyor.


1044 gün önce   Oğuzhan Arslan
Online Ödeme Alma Yöntemleri İle İşinizi Geliştirebilirsiniz!

Online Ödeme Alma Yöntemleri İle İşinizi Geliştirebilirsiniz!

Dijital platformların yoğun bir şekilde kullanılması, ticaret yöntemlerinin de değişmesine yol açmaktadır. Geleneksel alışveriş uygulamalarının yerini hızlı bir şekilde alan e-ticaret platformları, ödeme yöntemlerinin de farklılaşmasını sağlamıştır.


1062 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalar Servis Talebi Yönetiminde Nelere Dikkat Etmeli?

Firmalar Servis Talebi Yönetiminde Nelere Dikkat Etmeli?

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar için servis talebi kavramı oldukça önemlidir. Bununla birlikte; üretim ve satış yapan firmaların da satış sonrası hizmetleri arasında teknik servis sunumu yer alabilir. Satış sonrası destekler arasında yer alan teknik servis hizmetleri, müşterilerin firmaya olan bağlılığını ciddi düzeyde etkilemektedir.


1079 gün önce   Oğuzhan Arslan
Doğru Bir Çağrı Kayıt Programı Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

Doğru Bir Çağrı Kayıt Programı Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

Firmalar artık tüm işlemlerini yazılımlar aracılığıyla yerine getirmektedir. Firmaların faaliyetleri doğrultusunda kullandıkları yazılımlar firmaya uygun özelliklere sahip olmalıdır. Müşteri ilişkileri yönetimi söz konusu olduğunda çağrı yönetimini sağlayan yazılımlar da göz önünde bulundurulmalıdır.


1115 gün önce   Oğuzhan Arslan
İnsan Kaynakları Yönetimi İle Firmanıza Değer Katın!

İnsan Kaynakları Yönetimi İle Firmanıza Değer Katın!

Herhangi bir organizasyon içerisinde bulunan insan kaynaklarının, fayda sağlayacak şekilde yönetilmesi insan kaynakları yönetimi olarak adlandırılmaktadır. İnsan kaynakları birimi, ticari oluşumların da önem verdikleri birimler arasındadır. Firmalarda ücret karşılığında çalışan personelin en optimal şekilde yönetilmesi firmaların yararına olmaktadır.


1127 gün önce   Oğuzhan Arslan
CRM Programları Firmalara Değer Katıyor!

CRM Programları Firmalara Değer Katıyor!

Firmalar için müşteri ilişkilerinin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bir firma, sahip olduğu müşterilerini uzun vadede kaybediyorsa bu firmanın doğru bir müşteri ilişkileri yönetimine sahip olduğu söylenemez. Günümüzde optimal müşteri ilişkileri için CRM programları firmalara işlevsel çözümler sunuyor.


1142 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalarda Hızlı Sipariş Almak Neden Önemli?

Firmalarda Hızlı Sipariş Almak Neden Önemli?

Teknolojik araçların hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, ticarete dayalı süreçlerin, teknolojik gelişimin gerisinde kalması pek de mümkün değil. Müşteri talebine hızlı bir şekilde yanıt verebilen firmalar, müşteri gözünde değer kazanmakta. Bu durum ‘firmalarda hızlı sipariş almak neden önemli’ sorusunun da cevabını veriyor.


1162 gün önce   Oğuzhan Arslan
CRM Programı Nasıl Kullanılır?

CRM Programı Nasıl Kullanılır?

Ticari süreçlere CRM yazılımlarını dahil etmek isteyen firmalar tarafından CRM programı nasıl kullanılır sorusunun cevabı merak edilmektedir. Bilindiği gibi CRM yazılımları, müşteri ilişkileri yönetimine yardımcı olan programlardır. Müşterilerin ilişkilerinin takip edilmesi ve benzer belli başlı eylemlerin yapılması, CRM yazılımları ile mümkün olmaktadır.


1171 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalarda Çağrı Merkezi Elemanı Ne İşe Yarar?

Firmalarda Çağrı Merkezi Elemanı Ne İşe Yarar?

Çağrı merkezleri, firmaların iletişim faaliyetlerini yerine getiren birimlerdir. Firmalar için son derece önemli olan çağrı merkezi elemanı firma gelişimine katkı sağlamaktadır. Çağrı merkezleri ticari oluşumların en çok yatırım yaptıkları alanların başında yer aldığından çağrı biriminde çalışan personeller yeterli donanıma sahip olmalıdır.


1182 gün önce   Oğuzhan Arslan
Çağrı Merkezi Çözümleri Başarı Getiriyor!

Çağrı Merkezi Çözümleri Başarı Getiriyor!

Bir müşteri için firmaya kısa sürede ulaşmak önemlidir. Satın alınan ürün ya da hizmetle ilgili bir sorun yaşandığında durumun vakit kaybetmeden firma yetkililerine iletilmesi gerekmektedir. Çağrı merkezi çözümleri arasında her ne kadar firma şikayetleri göze çarpsa da aslında memnuniyet bildirimleri de bu birimin ilgi alanındadır.


1193 gün önce   Oğuzhan Arslan
Çağrı Kayıt Programları Ne İşe Yarar

Çağrı Kayıt Programları Ne İşe Yarar

Firmalar müşteri yönetimine ciddi anlamda önem vermelidir. Çünkü firmalar bu sayede mevcut müşterileri kaybetmezken aynı zamanda yeni müşteriler de kazanabilmektedir. Firmalar müşteri yönetimi için çağrı kayıt programları kullanabilirler. Bu programlar, firma ile iletişime geçen müşterilere ilişkin verileri kayıt altına almaktadır.


1203 gün önce   Oğuzhan Arslan
Çağrı Merkezi Hizmetleri Firma Gelişimine Katkı Sağlıyor!

Çağrı Merkezi Hizmetleri Firma Gelişimine Katkı Sağlıyor!

Firma gelirini artıran her eylem firma yönetimini yakından ilgilendirmektedir. Firmalar kendisine sadık müşterilere sahip olmak için müşteri iletişimini doğru bir şekilde sağlamalıdır. Çağrı merkezi hizmetleri firma ile müşteri iletişimini sağlayan önemli hizmetlerdendir.


1213 gün önce   Oğuzhan Arslan
Müşterilerin Beklentileri Nelerdir?

Müşterilerin Beklentileri Nelerdir?

Müşterilerine odaklanmayı başaran firmalar kısa sürede hızlı bir şekilde büyümektedir. Firma ve müşteri arasında ilişkiler firma faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu süreçte firmalar, müşterileri ile olan ilişkilerinin sağlam ve sürdürülebilir olması açısından CRM sistemlerini kullanabilir.


1222 gün önce   Oğuzhan Arslan
CRM Muhasebe Programı Kullanmak Avantajlı mı?

CRM Muhasebe Programı Kullanmak Avantajlı mı?

Firmalar iş süreçlerini belirli aralıklarla kayıt altına almak zorundadır. İş hacmine göre kayıt alma süreleri değişmekle birlikte anlık veriye ihtiyaç duyan firmalar kayıt işlemlerini günlük olarak dahi gerçekleştirebilmektedir. Muhasebe kayıtları belirli aralıklarla firmaların mali durumunu gösteren kayıtlardır.


1242 gün önce   Oğuzhan Arslan
CRM Programı Öğrenme İçin Ne Kadar Zaman Ayırmak Gerekiyor?

CRM Programı Öğrenme İçin Ne Kadar Zaman Ayırmak Gerekiyor?

Bulut yazılımlar güvenilir depolama yöntemleri sayesinde son dönemde ilgi gören yazılımlar arasında yer almaktadır. Ticari oluşumlar söz konusu olduğunda bilgiye her yerden erişim sağlamak önemli olmaktadır. Firmalar müşteri ilişkileri takibi sağlayan yazılımları iş süreçlerinde yoğun olarak kullanmaktadır.


1245 gün önce   Oğuzhan Arslan
Bulut Tabanlı CRM mi, Sunucu Tabanlı CRM mi Tercih Edilmeli?

Bulut Tabanlı CRM mi, Sunucu Tabanlı CRM mi Tercih Edilmeli?

Günümüzde bulut tabanlı CRM yazılımları hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Bulut sistemlerden önce sıklıkla kullanılan sunucu tabanlı yazılımlar giderek eski önemini kaybetmektedir. Bulut tabanlı yazılımların sunduğu yenilikler, ticari oluşumlar tarafından artık bulut tabanlı yazılımların tercih edilmesine yol açmaktadır.


1260 gün önce   Oğuzhan Arslan
Muhasebe Hazır Değerler Hesabı Nedir?

Muhasebe Hazır Değerler Hesabı Nedir?

İşletmeler için muhasebe hesaplarının doğru bir şekilde tutulması son derece önemlidir. Çünkü herhangi bir işletmenin mevcut durumu hakkında muhasebe kayıtları aracılığı ile bilgi edinilmektedir. Muhasebe kayıtları belirli bir sistematik içerisinde oluşturulmaktadır.


1267 gün önce   Oğuzhan Arslan
İşletmelerde Gelir Tablosu Ne İşe Yarar?

İşletmelerde Gelir Tablosu Ne İşe Yarar?

Tüm işletmeler karını artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmeler tarafından faaliyet konusu ürün ya da hizmet satışlarının istikrarlı bir şekilde kayıt altına alınması gerekmektedir. İşletmelerin tüm işlemleri uygun muhasebe hesaplarıyla kaydedilmektedir.


1269 gün önce   Oğuzhan Arslan
Bulut Bilişim Nedir?

Bulut Bilişim Nedir?

Bulut bilişim nedir sorusu gelişen teknoloji ile birlikte merak edilen bir konu olmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte gerek özel yaşam gerekse iş hayatı sanal ortamlara aktarılmış durumdadır. İş süreçlerinin sanal ortama aktarılması sonucunda bulut yazılımların önemi de artmıştır.


1272 gün önce   Oğuzhan Arslan
Stok Takibi İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Stok Takibi İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Stok takibi bir işletmede ürünlerin üretiminin ya da nihai satışının gerçekleştiği durumlarda ihtiyaç duyulan takip sistemidir. Herhangi bir ürün üreten işletmeler, üretim için gerekli olan hammaddenin yeterli miktarda olduğundan emin olmalıdır.


1278 gün önce   Oğuzhan Arslan
Online Sipariş Yönetimi Nedir? Ne İşe Yarar?

Online Sipariş Yönetimi Nedir? Ne İşe Yarar?

Siparişe dayalı hizmet sunan firmalar için sipariş yönetimi son derece önemlidir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle beraber sipariş süreçlerinin de online sistemlere geçtiği görülmektedir. Online sipariş yönetimine imkan tanıyan yazılımlar sipariş yöntemini kullanan işletmeler için çözümler sunmaktadır.


1280 gün önce   Oğuzhan Arslan
İşletmeler İçin Ön Muhasebe Nedir?

İşletmeler İçin Ön Muhasebe Nedir?

Ön Muhasebe işlemleri, işletmelerin finansal durumu hakkında anlık bilgi akışı sağlamaktadır. Genel muhasebe kayıtları için kolaylık sağlayan kayıtlardan oluşmaktadır. İşletmenin faaliyet konusuna göre ön muhasebe kayıtları ve içeriği farklılık gösterebilmektedir.


1282 gün önce   Oğuzhan Arslan
DinamikCRM İle Çağrı Merkezi Açılabilir Mi?

DinamikCRM İle Çağrı Merkezi Açılabilir Mi?

CRM yazılımları arasında pek çok özelliği tek bir platform üzerinden sunan DinamikCRM programı, farklı sektördeki firmaların ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda modüle sahiptir. Bu modüller arasında yer alan ‘Çağrı Merkezi’ ile müşteri ilişkileri yönetimi üst düzeyde yapılabilmektedir.


1295 gün önce   Yahya Ekinci
CRM Yazılımları İle Personel Yönetimi Yapılabilir Mi?

CRM Yazılımları İle Personel Yönetimi Yapılabilir Mi?

Günümüzde bir firmanın, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin personel yönetimi ihtiyacı bulunmaktadır. Personelin etkili bir şekilde yönetimi, verimli bir hizmet sunumu ile firmaya sağladığı katkıyı artırmaktadır.


1309 gün önce   Yahya Ekinci
DinamikCRM ile Randevu Yönetim Sistemi Kurmak Mümkün Müdür?

DinamikCRM ile Randevu Yönetim Sistemi Kurmak Mümkün Müdür?

Randevuyla çalışan işletmelerin randevu yönetim sistemi ile profesyonel bir yönetim metoduna ihtiyaç duydukları görülmektedir. Randevu ile çalışan firmalar; hastaneler, klinikler, bireysel çalışan doktorlar, güzellik salonları, danışmanlık hizmeti sunan işletmeler, psikologlar ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren ticari işletmeler olabilir.


1316 gün önce   Yahya Ekinci
CRM Yazılımında Servis Talebi Yönetimi Ne İşe Yarar?

CRM Yazılımında Servis Talebi Yönetimi Ne İşe Yarar?

Servis talebi müşteriler tarafından zaman zaman ihtiyaç duyulan satış sonrası hizmetler nedeniyle gündeme gelebilmektedir. Bilindiği gibi CRM yazılımları farklı özellikleri ile iş yönetimi süreçlerini oldukça kolaylaştırmaktadır.


1332 gün önce   Yahya Ekinci
Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir?

Günümüzde ticari bir işletme tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi kadar işletmenin uyguladığı müşteri ilişkileri yönetimi de önemlidir. Müşteri kayıtlarının tutulması, gerekli takiplerin yapılması, işletme yöneticilerine müşterilerle ilgili bildirimlerin zamanında ulaştırılması gibi eylemler bu çerçevede değerlendirilebilir.


1347 gün önce   Yahya Ekinci
İş Yönetimi İçin CRM Programları Ne Kadar Etkilidir?

İş Yönetimi İçin CRM Programları Ne Kadar Etkilidir?

Herhangi bir firma için iş yönetimi söz konusu olduğunda tüm sürecin profesyonel bir şekilde planlanması gerekmektedir. Çünkü firmalar gelirlerini artırıp karlarını büyütmekle hedeflerine ulaşabilmektedir. Karını artıramayan firmalar, faaliyet gösterdikleri sektörden uzun dönemde çekilmek durumunda kalabilirler.


1357 gün önce   Yahya Ekinci
Akıllı Filtre İle İşlerinizi Kolaylaştırın

Akıllı Filtre İle İşlerinizi Kolaylaştırın

Müşteri Yönetimi ve Satış süreçlerinde başarı için veri analizine dayalı aksiyonların önemi tartışılmaz. Son geliştirdiğimiz Veri Analizi ve Akıllı Filtre özelliği sayesinde DinamikCRM'de yer alan verilerinizi bir çok kriter bazında kolayca süzerek aksiyona dönüştürebilirsiniz.


1391 gün önce   Yahya Ekinci
Yeni Nesil Teklif Yönetimi

Yeni Nesil Teklif Yönetimi

DinamikCRM olarak iş yönetiminizi kolaylaştıracak yeni nesil çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yeni nesil teklif yönetimi araçlarımızla iş süreçlerinizde fark yaratacağımızı düşünüyoruz.


1402 gün önce   Yahya Ekinci
#evdekal Teknoloji Sohbetleri

Korona Virüs'ün bir çoğumuzu evlere hapsettiği karantina günlerinde boş durmadık. Destek ve geliştirme hizmetlerimiz aralıksız devam ederken farklı start-up kurucuları ile video konferanslar gerçekleştirdik. Bizce son derece faydalı bilgilerin aktarıldığı #evdekal Teknoloji Sohbetlerini izlemenizi tavsiye ediyoruz.


1513 gün önce   Yahya Ekinci
Harika Bir Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Programı: NPS®

İster üretim olsun isterse hizmet olsun yapılan tüm faaliyetlerin kalitesi son derece önemlidir. Çünkü kalite daha çok müşteri ve daha çok kazanç demektir.


1908 gün önce   Uğur İpek
Abonelik Sistemi Nedir?

Abonelik Sistemiyle ile ilgili temel bilgilere değineceğiz.


2130 gün önce   Yahya Ekinci
Karar Ağacı Nedir?

Karar Ağacı (Decision Tree) ağaç yapısı şeklinde basit bir sınıflandırma algoritmasıdır.


2257 gün önce   Yahya Ekinci
Otantik: 2023’ün Favori Kelimesi Old

Otantik: 2023’ün Favori Kelimesi Oldu

Amerika’nın en eski sözlük yayıncısı Merriam Webster 2023’ün kelimesini ‘Authentic’ (otantik) olarak açıkladı. Sözlükten yapılan açıklamada bu yıl çevrimiçi aramalarda; gerçek, hakiki, özgün, güvenilir gibi anlamlara gelen otantik kelimesinin büyük ölçüde arttığı belirtildi...


177 gün önce   Merve Korkmaz Yılmaz
İş Süreçleri Daha Pratik Hale Nasıl Getirilebilir?

İş Süreçleri Daha Pratik Hale Nasıl Getirilebilir?

Yapay zekanın geldiği ileri seviyenin son dönemdeki en önemli örneği ChatGpt. OpenAI’nin geliştirdiği üst düzey sohbet robotu ile pek çok iş ve işlem yapılabiliyor. Yapay zeka, derin öğrenme yöntemini kullanarak kullanıcıların sorduğu sorulara işe yarar cevaplar sunuyor...


315 gün önce   Oğuzhan Arslan
Başarılı Girişimci Hangi Uygulamaları Kullanmalı?

Başarılı Girişimci Hangi Uygulamaları Kullanmalı?

Artık dünyanın, her geçen gün dijitalleşme konusunda daha ileri bir seviyeye ulaştığı günümüzde, girişimcilerin çağa ayak uydurma gereksinimleri kaçınılmazdır. Girişiminizi nasıl daha başarılı hale getireceğinizi size söyleyelim… Günlük iş süreçlerinizi takip ederek yönetebildiğiniz yazılımları kullanmaya bugünden başlayarak…


378 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalar Müşteri Memnuniyeti Elde Etmek İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Firmalar Müşteri Memnuniyeti Elde Etmek İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Müşteri memnuniyeti elde etmek, ticari oluşumlar için en önemli hedeflerin başında yer alıyor. Ticari oluşumlar bu hedefe ulaşmak için müşterilerden geri bildirimler almak zorunda.


911 gün önce   Oğuzhan Arslan
Okul Bilgi Sistemi Yönetiminde Yazılım Tercihi Nasıl Yapılmalı?

Okul Bilgi Sistemi Yönetiminde Yazılım Tercihi Nasıl Yapılmalı?

Eğitim kurumları için pratik çözümler sunan yazılımlar son dönemde oldukça revaçta. Çünkü eğitim kurumlarının kayıt altında tutmaları gereken verilerin hacmi gerçekten çok büyük boyutlu olabiliyor. Kayıt altına alınan bu verilerin güvenli bir şekilde depolanması da önemli bir başka husus.


1039 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalar Evrak Takip İşlerini Ne Kadar Önemsemeli?

Firmalar Evrak Takip İşlerini Ne Kadar Önemsemeli?

İş süreçlerinde, evrak üretmeden işlem yapmak pek de mümkün değil. Evraklar, ticari oluşumların hemen her iş sürecinde karşılaştıkları önemli belgeler arasında yer alıyor. Evrakın bu denli önemli olması sonucunda evrak takip işleri firmalar tarafından ciddiye alınmalı.


1071 gün önce   Oğuzhan Arslan
İş Sürekliliği Sağlamak İçin Yazılımlar Faydalı mı?

İş Sürekliliği Sağlamak İçin Yazılımlar Faydalı mı?

Firmalar için iş süreçlerinin devamlılığı oldukça önemlidir. Çünkü iş süreçlerinin kesintiye uğraması, firmalar adına ciddi problemlerin baş göstermesine neden olabilir. İş sürekliliği olarak adlandırılan firma faaliyet devamlılığı, günümüzde bilgisayar yazılımları aracılığı ile kontrol altında tutulabilmektedir.


1072 gün önce   Oğuzhan Arslan
Çalışan Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanmalıdır?

Çalışan Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanmalıdır?

Firma nezdinde çalışan personele ilişkin bilgilerin güvenli ortamlarda tutulması hayati bir öneme sahiptir. Çünkü; personel özlük dosyaları personele ait özel bilgilerin yer aldığı önemli evraktır. Günümüzde bu bilgilerin yazılımlar üzerinden dijital ortamlarda saklandığı görülmektedir.


1119 gün önce   Oğuzhan Arslan
Dijital Pazarlama Yöntemleri Firmaları Nasıl Etkiliyor?

Dijital Pazarlama Yöntemleri Firmaları Nasıl Etkiliyor?

Teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, ticari süreçlerin de gelişim gösterdiklerine tanık olmaktayız. Dijital pazarlama yöntemleri firmaların iş süreçlerine daha fazla entegre olarak ticari süreçleri online bir hale dönüştürmektedir.


1133 gün önce   Oğuzhan Arslan
Kullandığınız CRM Programları Firmanızla Uyumlu mu?

Kullandığınız CRM Programları Firmanızla Uyumlu mu?

Müşteriler, firmalar için en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Çünkü bir firmanın karlılığını, firma müşterileri sağlamaktadır. Bu nedenle, günümüzde müşteri ilişkileri yönetimini en optimal düzeyde yapabilmek için yazılımlar kullanılmaktadır.


1149 gün önce   Oğuzhan Arslan
İyi CRM Yazılımı Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

İyi CRM Yazılımı Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

CRM yazılımları söz konusu olduğunda müşteriyi doğru anlayan bir yazılımın gerekliliği akla gelmektedir. İyi CRM yazılımı müşterinin dilinden anlayan ve müşterilerin başarılı bir şekilde yönetimine imkan sağlayan özelliklere sahip olmalıdır. Peki, herhangi bir CRM yazılımı, tam anlamıyla müşterilere hitap eden özelliklere sahip olabilir mi?


1168 gün önce   Oğuzhan Arslan
Sipariş Yönetimi Nedir? Firmalara Neler Katar?

Sipariş Yönetimi Nedir? Firmalara Neler Katar?

Firmalar için müşteri talebini kısa sürede karşılamak son derece önemlidir. Müşteri talebini karşılarken müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sipariş yönetimi, firmaların üzerinde hassasiyetle durmaları gereken bir konudur. Sipariş yönetimi nedir ve firmalara neler sağlar?


1178 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalarda Çağrı Merkezi Kurulumu Maliyetli midir?

Firmalarda Çağrı Merkezi Kurulumu Maliyetli midir?

Firmalar, faaliyet gösterdikleri sektörde her geçen gün artan rekabete uyum sağlamak zorundadır. Bu amaçla firmalar rakiplerini geride bırakacak hizmet farklılıkları oluşturmalıdır. Çağrı merkezi hizmetleri, firmaların müşterileri ile iletişim kurmasına imkan tanıyan hizmetlerdendir.


1188 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firma Çağrı Merkezi İle Fark Yaratın!

Firma Çağrı Merkezi İle Fark Yaratın!

İşini büyütmek isteyen firmaların, hizmet sunumlarında fark oluşturmaları gerekmektedir. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar, her süreci diğer firmalarla aynı şekilde yürütüyorsa bu firmaların ürün/hizmet çıktıları da benzer olacaktır.


1198 gün önce   Oğuzhan Arslan
Çağrı Merkezi Nedir? İşletmelere Neler Kazandırır?

Çağrı Merkezi Nedir? İşletmelere Neler Kazandırır?

Firmaların iş süreçlerine destek olan pek çok unsur bulunmaktadır. Bunların başında da çağrı merkezi gelmektedir. Bu merkezlerin firma çevresi ile iletişimi sağlayan etkileşim merkezleri olduğu söylenebilir. Firmaların çevresi ile yürütülen iletişim denilince akla yalnızca telefonla iletişim gelmemelidir.


1210 gün önce   Oğuzhan Arslan
Firmalar İçin Satış Artırma Yolları Nelerdir?

Firmalar İçin Satış Artırma Yolları Nelerdir?

Ürün ya da hizmet satan firmalar için satışların yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi, firmanın devamlılığı için önemlidir. Bu nedenle firmalar için satış artırma yolları etkili stratejilerle birlikte uygulanmalıdır. Firmaların satış artırma için müşteri kitlesini doğru bir şekilde belirlemeleri gerekmektedir.


1219 gün önce   Oğuzhan Arslan
Müşterilerle Etkili İletişim Kurmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Müşterilerle Etkili İletişim Kurmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Firmaların müşterileri ile doğru bir iletişim kurmaları önemlidir. Firmaların müşterileriyle kurdukları iletişim, firma imajına ve markasına doğrudan etkide bulunmaktadır. Müşterilerle etkili iletişim kurmak için birbirinden farklı yöntemler bulunmaktadır.


1227 gün önce   Oğuzhan Arslan
Hangi CRM Programı Tercih Edilmeli?

Hangi CRM Programı Tercih Edilmeli?

Müşteri ilişkileri yönetimi firmaların karını yakından ilgilendirmektedir. Bilgisayar yazılımlarının hızlı bir şekilde gelişmesi sonucunda müşteri ilişkileri yönetimi de dijital mecralara taşınmıştır. Müşterilerle firma arasında bir köprü görevi gören bu yazılımlar CRM yazılımları olarak adlandırılmaktadır.


1253 gün önce   Oğuzhan Arslan
CRM Programı Nedir? İşletmelere Neler Sunar?

CRM Programı Nedir? İşletmelere Neler Sunar?

Müşteriler ticari işletmeler için hayati bir öneme sahiptir. Firmaların sundukları ürün ve hizmetlerin son kullanıcıları oldukları için firmanın devamlılığını müşteriler sağlamaktadır. İşletmeler için bu kadar önemli olan müşterilerin, profesyonel yazılımlarla takip edilmesi firmalar için faydalı olabilir.


1248 gün önce   Oğuzhan Arslan
CRM Programı Fiyatları Neden Değişiklik Gösteriyor?

CRM Programı Fiyatları Neden Değişiklik Gösteriyor?

CRM yazılımları, müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştıran pratik uygulamalardır. İşletmeler bu yazılımlar sayesinde iş kademelerini profesyonel olarak takip edebilmektedir. Piyasada işlevsel özelliklere sahip çok sayıda CRM yazılımı bulunmaktadır.


1255 gün önce   Oğuzhan Arslan
Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Ne İşe Yarar?

Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Ne İşe Yarar?

Müşteri ilişkileri yönetimi nedir sorusunun cevabı işletmeler tarafından hayati bir öneme sahiptir. İşletmeler için müşterilere sunulan hizmetin kaliteli olması son derece önemlidir. Mevcut müşterilere sunulan kaliteli bir hizmet uzun vadede yeni müşterilerin işletmeyi tercih etmesini sağlamaktadır.


1276 gün önce   Oğuzhan Arslan
CRM Programları İle Online Sipariş Yönetimi Nasıl Yapılır?

CRM Programları İle Online Sipariş Yönetimi Nasıl Yapılır?

Günümüzde iş yönetimi süreçlerinde teknolojinin sunduğu kolaylıklardan yararlanmak, firmaların performansına katkı sağlamaktadır. CRM programları bu anlamda işletmelerin faaliyet aşamalarına kolaylık sunan yazılımlardır.


1285 gün önce   Yahya Ekinci
DinamikCRM ile Öğrenci Veli Bilgilendirme ve Takip Platformu Nedir?

DinamikCRM ile Öğrenci Veli Bilgilendirme ve Takip Platformu Nedir?

DinamikCRM’nin her sektöre uyum sağlayan mevcut yapısı ve kullanışlı modülleri ile iş takip süreçleri verimli bir hale gelmektedir. DinamikCRM ile sunulan öğrenci veli bilgilendirme modülü sayesinde eğitime yönelik hizmet sunan işletmelere pek çok kolaylık sağlanmaktadır.


1323 gün önce   Yahya Ekinci
Bir şirketin başarısı, müşteri, çalışan ve firma üçgeninin en iyi şekilde yönetilmesine bağlıdır

Yapılan her işin ister ürün üretin ister hizmet sunun bir çıktısı, müşterisi ve en az bir çalışanı mutlaka vardır. Bunlardan herhangi birinin olmaması ya da aksaması işin sürdürülebilir olmasına tehdit oluştururken yapılan işin kalitesinin de bozulmasına neden olur.


1741 gün önce   Uğur İpek
Uzaktan Çalışmaya Hazırlanın

DinamikCRM olarak uzaktan çalışma süreçleriyle ilgili kaslarımızı uzun süredir geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yazımızda edindiğimiz deneyimleri sizlerle paylaşacağız.


1533 gün önce   Yahya Ekinci
DinamikCRM ile Satış Ekibinizin Aktivite Planlamasını Yapın

DinamikCRM ile satış ekibiniz için aktiviteler oluşturabilir, bu aktiviteler için yapılan üretimleri raporlayabilir ve hatta gösterge paneliniz üzerinden ekibiniz hangi noktada olduğunu bile takip edebilirsiniz.


1854 gün önce   Yahya Ekinci
Tek Uygulama Ekranı Kullanmanın Sağladığı 6 Avantaj

Şirketinizde tek uygulama ekranı (SSO yani Single Sign-On) kullanmanın size sağlayacağı avantajlar saymakla bitmez. Bunlardan en önemli olanlarını sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.


1871 gün önce   Yahya Ekinci
DinamikCRM ile Çağrı Merkezimi Nasıl Kurarım?

Bu yazımızda eskiden son derece zor olan fakat günümüzde dakikalar içerisinde hayata geçirebileceğiniz Çağrı Merkezinizi DinamikCRM kullanarak nasıl kurabileceğinizi adımlar halinde özetlemeye çalıştık.


1885 gün önce   Yahya Ekinci
Müşterilerinize 3 Adımda Ödeme Linki Gönderin

Ödeme Linkleri özelliğimiz satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerle ilgili kredi kartıyla online tahsilat yapabilmenize olanak sağlıyor. DinamikCRM'in yeni özelliği olan ödeme linklerini devreye alabilmeniz için yapmanız gerekenleri sizler için derledik.


1890 gün önce   Yahya Ekinci
Web Sayfanızdan 4 Adımda Yeni Müşteri Talebi Toplamanın Yolları

Bu yazımızda Web sayfanız üzerinden 4 adımda nasıl talep toplayabileceğinizi ve gelen talepleri DinamikCRM üzerinden nasıl aksiyona dönüştürebileceğinizi anlatacağız.


1906 gün önce   Yahya Ekinci
DinamikCRM ile Online Tahsilat Nasıl Yapılır?

DinamikCRM kullanarak satışlarınızın online tahsilatını (E-Tahsilat) nasıl yapabileceğinizi sizler için özetledik.


1914 gün önce   Yahya Ekinci
Kredi Kartı İle Online Tahsilat Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

DinamikCRM altyapısını kullanarak gerçekleştirdiğiniz online tahsilat işlemleri hakkında sıkça sorulan soruları sizler için derledik.


1911 gün önce   Yahya Ekinci
Müşteri Hizmetlerinde En Önemli Adım: CRM Platformu

Mükemmel bir müşteri hizmetleri yaratmanın en önemli adımlarından birisi de müşteriyi tanımaktır... Müşteriyi tanımadan diğer adımlara geçmenin hiç ama hiç bir faydası yoktur.


1937 gün önce   Uğur İpek
Yeni Müşteri Kazanımında 6 Dijital Aktivitenin Etkisi

Yeni müşteri kazanımı, Yeni kurulan veya büyüme hedefi olan şirketlerde gündemden hiç düşmeyen konulardan birisidir. Bu yazımda 6 Dijital aktivitenin yeni müşteri kazanımına olan etkisinin üzerinden geçmek istiyorum.


1983 gün önce   Yahya Ekinci
Potansiyel Müşteri Nedir?

Potansiyel müşteri nedir? Potansiyel müşteri gerçek müşteriye nasıl dönüştürülür? Başarılı bir dönüşüm süreci için ne yapılmalı gibi sorulara değineceğiz.


2095 gün önce   Yahya Ekinci
NPS Nedir?

NPS - Net Promoter Score yani Net Tavsiye Skoru'nun anlam ve önemine değineceğiz.


2114 gün önce   Yahya Ekinci
Dijitalleşme Nedir?

Dijitalleşmenin ne demek olduğu, avantajları, önemi ve yapılması gerekenlere değineceğiz.


2123 gün önce   Yahya Ekinci
CRM Kullanmanın Şirketinize 8 Faydası

Henüz bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemi kullanmıyorsanız CRM sistemlerinin şirketinize olan 8 faydasını detaylıca incelemenizi tavsiye ediyoruz.


1969 gün önce   Yahya Ekinci
Bulut Bilişim Nedir?

Bulut Bilişim (Cloud Computing) ile ilgili temel bilgilere değineceğiz.


2135 gün önce   Yahya Ekinci
Tahminleme Nedir?

CRM Sistemimizde oluşan tarihçe sayesinde müşterimizi skorluyor, sınıflandırıyor, yorumluyor ve çeşitli tahminlerde bulunabiliyoruz.


2228 gün önce   Yahya Ekinci
CRM Modülleri Nelerdir?

CRM uygulamasında olmazsa olmaz modüller (özellikler) hakkında bilgi vermek istiyoruz.


2312 gün önce   Yahya Ekinci
CRM Nedir?

Customer Relationship Management, Müşteri İlişikileri Yönetimi ne anlama geliyor?


2340 gün önce   Yahya Ekinci
Operasyonel CRM Nedir?

CRM'nin alt fonksiyonlarından birisi olan Operasyonel CRM ne anlama geliyor?


2346 gün önce   Yahya Ekinci
İş Süreçlerinizde Funnel Kullanımının Önemi

İş Süreçlerinizde Funnel Kullanımının Önemi

Funnel, Satış, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İş Geliştirme gibi alanlarda çalışıyorsanız birçok seminer ve eğitimde mutlaka karşınıza çıkmış olan bir tekniktir. Bu yazımda Funnel tekniği hakkında özet bilgiler paylaşacağım.


1961 gün önce   Yahya Ekinci
Etkili Zaman Yönetimi İçin 5 Öneri

Günümüzün en başarılı iş insanları başarıya giden yolda etkin zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Bu yazımda zaman yönetimi çalışmalarınıza katkı sağlayacağını düşündüğüm bazı önerilerde bulunacağım.


1952 gün önce   Yahya Ekinci
Bulut CRM Uygulamalarının Küçük İşletmelere Sunduğu Avantajlar

Bu yazımda Bulut CRM uygulamalarının Küçük işletmelere sunduğu avantajları Geleneksel CRM uygulamalarıyla bir karşılaştırma yaparak paylaşacağım.


1946 gün önce   Yahya Ekinci
Müşteri Skorlama Nedir?

Müşterilerimizi, yarattığı işlem hacmi, gelir, kar, alışveriş sıklıkları, kullanım alışkanlıkları vb. gibi bir çok parametreye bakarak skorlayabiliriz.


2267 gün önce   Yahya Ekinci
Analitik CRM Nedir?

Müşterilerden bilgi toplama, bu bilgileri sınıflandırma ve oluşan bu verilerin kullanılabilir hale gelmesi ne anlama geliyor?


2292 gün önce   Yahya Ekinci
Çağrı Merkezlerinde CRM Kullanımı

Çağrı Merkezlerinde CRM Kullanılıyor mu? En çok hangi özellikler/modüller kullanılıyor?


2309 gün önce   Yahya Ekinci
Şirket İçi İletişimi Güçlendirmenin Yolları

Şirket İçi İletişimi Güçlendirmenin Yolları

Son günlerde yaşadığımız Koronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı bir çok şirket uzaktan çalışma planını devreye aldı. Uzaktan çalışmaya geçişle birlikte daha önce kesintisiz bir şekilde devam eden şirket içi iletişim süreçleri bir miktarda olsa aksamaya başladı. Bu yazımızda DinamikCRM ile iletişim süreçlerinizi nasıl güçlendirebileceğinizi paylaştık.


1527 gün önce   Yahya Ekinci